Reklamační podmínky

Reklamace poškozeného balíku

Při přebírání zboží balíku dopravcem věnujte pozornost stavu balíku! V případě že se vám zásilka zda poškozená, můžete přímo u dopravce požádat o kontrolní rozbalení balíku (kontrola zboží dle faktury), v případě že došlo k poškození, trvejte na zápisu znehodnocení či poškození zásilky. Vaše zásilka je vždy pojištěna a dopravce je zodpovědný za vady či poškození zásilky. Pokud zjistíte až po rozbalení doma opět poškození zboží, máte nárok na tuto reklamaci do tří dnů ode dne doručení. V případě, že zjistíte jakékoliv poškození, ihned nás kontaktujte na tel. 601 22 66 11.

Reklamace zboží v ochrané lhůtě 24 měsíců

Ochraná lhůta běží od prvního dne od zakoupení zboží. Ze zákona má zákazník možnost reklamovat zboží od prodeje do 24 měsíců. Pokud zákazník objevil na zakoupeném zboží v průběhu záruční doby vadu, která nebyla způsobena jeho nevhodným používáním, ale vadou samotného výrobku, má v záruční době právo na reklamaci zboží. Prodejce posoudí rozsah reklamce a dá vědět do 1 měsíce zákazníkovi. Reklamované zboží bude zasláno bezplatně na vaši adresu.

Jak postupovat při reklamaci

  • reklamované zboží označit a popsat rozsah vaší reklamace
  • přiložit doklad o zakoupení zboží (faktura)
  • zboží zaslat na adresu jezdecké potřeby, Cejl 76, 60200 Brno
  • zboží nezasílat na dobírku!! (dobírky nepřijímáme)