Sítě pro ovce

Ke spolehlivému zajištění správné funkce sítě jsou důležité tyto faktory:

  1. Vodivá síť, dobře odizolovaná od porostu a dalších cizích předmětů s výjimkou koncových nebo rohových sloupků. (upevnění tyčky sítě ke sloupku na konci či rohu sítě proveďte pokud možno bez kontaktu s vodiči sítě, například nevodivými provázky. Vhodnější je používat dřevěné, nebo plastové kůly, kovové sloupky jsou nevhodné).
  2. Silný zdroj impulzů s minimálním výkonem 3J výstupního napětí. Pouze silný zdroj zaručí, že zvířata budou síť respektovat.
  3. Dostatečné uzemnění je základem správné funkce a zajistí maximální využití zdroje. Obecně se dá říct, že pro zdroje s výstupním napětím 3J se používají 3 zemnící pozinkované tyče. Čím je zdroj silnější, tím se zvyšuje i počet zemnících tyčí. Dalším faktorem ovlivňující počet je typ a druh půdy. Pokud bude půda suchá a písčitá, je jasné že vodivost bude horší než u těžké podmáčené půdy a je tedy nutné zvýšit počet zemnících tyčí. Tyče v naší nabídce mají tu výhodu, že jejich profil je ve tvaru T. Díky tomu maximalizují svou kontaktní plochu. Povrch je pozinkovaný a nedochází tak ke korozi. Ta působí jako izolant a způsobuje snižování vodivosti tyče. Tyč je dlouhá 1 m aby byla účinná plocha co největší.