Obchodní podmínky

1. Základní podmínky

Bc. Stanislav Kalenda, dále jen dodavatel je fyzická osoba se sídlem podnikání Kněžice 41, 675 29, okres Třebíč , IČ: 64333540 , DIČ: CZ7502164527, podniká na základě živnostenských listů č.ev. 371002-5960-01. Kontaktní údaje dodavatele pro kontakt se zákazníky jsou Jezdecké Potřeby Kalenda, Cejl 76, 60200 Brno, tel. 606 611 213.

2. Objednávka zboží

Zákazník si může objednat zboží na e-shopu kalenda-kone.cz. Zde je u každého zboží uvedena cena, která je již konečná a je v ní započítáno DPH dle sazby zboží. Dodavatel nezaručuje okamžitou dostupnost všech položek zboží. Pokud dojde k situaci, že zboží momentálně není skladem, bude zákazník informován o stavu objednávky a možné době dodání. Při odeslání objednávky již bude zákazník informován o ceně za dopravu a slevě za objednané zboží pokud dosáhne stanoveného limitu. Objednat zboží a platně uzavřít kupní smlouvu si může kupující v prodejně, telefonicky, e-mailem, nebo prostřednictvím internetového obchodu kalenda-kone.cz. Jakákoliv výše zmíněná forma objednávky je závazná. Nezletilí mohou uzavírat kupní smlouvu pouze v rozsahu jejich způsobilosti ve smyslu § 9 o.z. Zákonní zástupci odpovídají za škody vzniklé prodávajícímu jednáním nezletilých dle § 422 o.z.

3. Zrušení objednávky

Dodavatel i zákazník může zrušit objednávku bez udání důvodu. Zrušení objednávky je nutné provést telefonicky nebo e-mailem. Vždy vám musí prodávající potvdit převzetí vašeho zrušení objednávky. V případě úplného zrušení objednávky kupujícím již potvrzené prodávajícím, a to i po výše zmíněné důvodné neakceptaci změny závazné objednávky ze strany prodávajícího, může prodávající po kupujícím požadovat smluvní pokutu (storno poplatek) ve výši 10% z ceny zboží. Úhradou smluvní pokuty není dotčen nárok prodávajícího na náhradu případně vzniklé škody.

4. Nemožnost plnění, změna ceny

Prodávající může odstoupit od smlouvy v případě, že objednané plnění se stane nemožným, neboť objednané zboží se již nevyrábí, nebo se nedodává na trh dostupný prodávajícímu, nebo je dlouhodobě nedostupné vinou nikoliv na straně prodávajícího. Týká-li se výše uvedená nemožnost plnění pouze části objednaného plnění, může prodávající zrušit pouze tu část objednávky. Prodávající může zrušit objednávku a odstoupit od smlouvy, dojde-li k výrazné změně kupní ceny, za kterou kupující od dodavatelů zboží získává, kdy tato změna nebyla prodávajícímu známa v době potvrzení objednávky. Prodávající je povinen před odstoupením od smlouvy o změně ceny informovat neprodleně kupujícího, a pokusit se o dohodu, kdy v případě, že s kupujícím nedojde k dohodě o nové ceně, je oprávněn prodávající odstoupit.

5. Dodací lhůty

Objednané zboží zákazníkem bude dle dostupnosti dodáno v co nejkratší době přepravní firmou Česká pošta nebo jiným přepravcem, obvykle do 1-5 pracovních dnů od závazného potvrzení objednávky. V případě že dojde k situaci, že některé zboží z Vaší objednávky nebude skladem, budete o této skutečnost informováni. Pak vám bude nabídnuta náhrada zboží nebo akceptace delší dodací lhůty.

6. Způsob dopravy

Dopravu zboží zajistí dodavatel Jezdecké Potřeby Kalenda a zákazník si při objednávce zboží zvolí možnost dopravy dle naší nabídky. Zboží zasíláme přepravní službou České pošty a cena za dopravu je vždy závislá na objemu objednávky zákazníka (viz. doprava) . Zákazníkovi neúčtujeme balné. Zboží zasíláme na celém území České republiky a Slovenska. Zboží je vždy pojištěné a zákazník musí bedlivě zkontrolovat zásilku. V případě porušení zásilky musí kontaktovat dodavatele a sepsat s přepravní službou reklamaci k zásilce (viz reklamace zboží).

7. Platební podmínky

Zákazník má možnost si vybrat z několika variant již při objednávce zboží.

Platba na dobírku - firma Jezdecké Potřeby Kalenda zašle objednané zboží na adresu zákazníka, v ceně již bude započítáno poštovné dle výše objednávky (viz. doprava). Zákazník tak uhradí přepravci (Česká pošta) požadovanou částku za zboží při převzetí zásilky.

Bezhotovostním převodem (na účet firmy Jezdecké Potřeby Kalenda) - Jezdecké Potřeby Kalenda vždy zasílá proformu faktury s pokyny k platbě s údaji o čísle bankovního účtu a variabilním symbolem (viz. poštovné) ve chvíli, kdy je zboží pro zákazníka fakticky nachystané. Po připsání částky za zboží na účet firmy Jezdecké Potřeby Kalenda, bude zboží neprodleně zákazníkovi odesláno přepravní firmou.

Osobní odběr v kamenné prodejně je možný na adrese obchodu jezdecké potřeby Kalenda, Cejl 29/76, 60200 Brno. Jezdecké Potřeby Kalenda dá vždy zákazníkovi vědět, až si zboží bude moci vyzvednout - vyčkejte tedy na email s potvrzením připravení objednávky! Zboží na osobní odběr je rezervováno pouze 1 týden, pak se objednávka automaticky ruší.

8. Odstoupení od smlouvy

Při uzavření kupní smlouvy prostřednictvím prostředků komunikace na dálku, tj. telefonu, e-mailu, a e-shopu má kupující - spotřebitel právo odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu maximálně do 30-ti dnů, dle zákona je to 14-dnů od převzetí zboží, v této lhůtě musí kupující - spotřebitel doručit prodávajícímu úkon, se kterým současná platná právní úprava spojuje projev vůle směřující k odstoupení od smlouvy. Kupující - spotřebitel může toto své právo na odstoupení od smlouvy realizovat tím, že buď doručí zboží osobně do prodejny prodávajícího spolu s projevem vůle od smlouvy odstoupit, nebo na vlastní náklady zašle zboží prodávajícímu na jeho adresu prostřednictvím některého z přepravců spolu s písemným projevem vůle od smlouvy odstoupit. Při odstoupení od kupní smlouvy kupujícím spotřebitelem ve lhůtě 14 dnů ve smyslu § 536 odst. 7 o.z. Zboží musí být při využití práva na odstoupení od smlouvy vráceno nepoškozeno a nepoužité. Kupní cena za zboží je vrácena prodávajícím kupujícímu na bankovní účet nebo složenkou na adresu kupujícího. Zboží musí být doručeno prodávajícímu na adresu Jezdecké potřeby, Cejl 76, 60200 Brno i s kopií faktury za zboží. Prodávající může odstoupit od kupní smlouvy v případě, že dodání zboží se stane nemožným (zboží se již nevyrábí) nebo došlo k navýšení ceny u dodavatele.

9. Ochrana osobních údajů

Dodavatel Jezdecké Potřeby Kalenda shromažďuje se souhlasem zákazníků osobní údaje zákazníků, a to jméno, adresu, telefon a e-mailové spojení. Tyto údaje slouží především pro usnadnění chodu objednávek zákazníků v budoucnu. Pokud zákazník projeví svůj souhlas, může mu dodavatel Jezdecké Potřeby Kalenda sdělovat formou newsletter e-mailem sdělení o novinkách, nabídkách. Osobní údaje zákazníků dodavatel Jezdecké potřeby Kalenda nepředává žádné další osobě.

10. Závěrečné ustanovení

Tyto obchodní podmínky firmy Jezdecké Potřeby Kalenda jsou platné ode dne 1.9.2013 pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi dodavatelem a zákazníkem.

Dodavatel si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit.